Marital violence

Marital violence

“Mwanaume wa Kiduruma hawezi tandika kitanda wala kuingia jikoni, hata kama bibi ni mjamzito. Hata ukizaa leo, lazima ulete dadako akupikie. (A Duruma man cannot spread his bed nor cook even if the wife is pregnant. Even if you gave birth today, you would have to call your sister to come cook and take care of you.”
FGD participant – female